Om meg

Mine interesser og ulike roller

God kontakt mennesker i mellom forutsetter at man kan stole på og ha tillit til hverandre. Denne siden er et første forsøk på å gi deg noe bakgrunnskunnkap om han som du vil møte som lærer på kurskveldene. Og for meg er integritet viktig. Først noen kjappe stikkord om hvilke roller jeg innehar og hva jeg liker å foreta meg på fritiden: Ektemann, far til tre voksne menn, bestefar til fem skjønne barn, lærer og mannskorsanger. Født og oppvokst i Skien, elsker fotball, natur, musikk, foto- film- og “alt som har med data”-arbeid å gjøre. Er usedvanlig nysgjerrig og reiseglad. Ser lyst på livet og kjører både motorsykkel og bobil, men liker også å tråkke meg fram med egen muskelkraft. Oppmerksomheten min ellers  dreier seg om menighetsliv, slektsforskning og alt som har med forebyggende helse å gjøre. Det er bedre å forebygge enn å reparere.

Som selvutnevnt kursholder, sier jeg med forhåpning i stemmen i denne sammenheng at rollen som lærer har jeg «spilt» på en god måte gjennom 30 år, til nytte og glede for mange uteksaminerte.

Mine verdier

Grunnlaget for mitt engasjement, er det kristne livssynet og troen på en Gud som har skapt alle mennesker med lik verdi. I forlengelsen av dette følger mitt syn på forvaltning. Det jeg måtte sitte på av ulike typer goder, ønsker jeg å forvalte til beste for min neste. For å kunne prioritere rett i hverdagen, trenger jeg hver dag å minnes på at:

«Den største gleda ein kan ha,
det er å gjera andre glad».
(Mikael Aksnes)

Min CV

Jeg er utdannet allmennlærer fra Bergen lærerhøgskole (1984), med videreutdanning i kristendom (gr.fag), historie (hovedfag), spesialpedagogikk (gr.fag) og pedagogisk bruk av IKT.

Min arbeidslivserfaring har jeg mest ervervet meg fra skoleverket i en eller annen form. Jeg har både vært hjelpelærer på folkehøyskole og lærer ved alle trinn i grunnskolen. Og siden 1999 har jeg hatt lektorstilling ved en videregående skole i Skien.